Sakupljanje šumskih plodova

Sakupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

[02.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.121, 01.132, 02.012] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti