Pomoćne usluge u šumarstvu

Pomoćne usluge u šumarstvu

[02.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[02.020, 74.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti