Ribolov i akvakultura

Ribolov i akvakultura

[03.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti