Slatkovodna akvakultura

Slatkovodna akvakultura

[03.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.252, 05.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti