Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

[01.25] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [A]

[01.121, 01.132] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti