Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa, krede i škriljevca

Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa, krede i škriljevca

[08.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[14.110, 14.121, 14.122, 14.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti