Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina

Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina

[08.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [B]

[14.210, 14.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti