Prerada i konzerviranje mesa

Prerada i konzerviranje mesa

[10.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.110, 15.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti