Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

[10.13] Ơifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.130] Ć ifra(e) stare klasifikacije djelatnosti