Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

[10.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti