Proizvodnja sokova od voća i povrća

Proizvodnja sokova od voća i povrća

[10.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti