Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

[10.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[01.413, 15.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti