Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

[10.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti