Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa

Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa

[10.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti