Proizvodnja mlinskih proizvoda

Proizvodnja mlinskih proizvoda

[10.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.610] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti