Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača

Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača

[10.71] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.810] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti