Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača

Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača

[10.72] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.820] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti