Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna

Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna

[10.73] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti