Proizvodnja šećera

Proizvodnja šećera

[10.81] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.830] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti