Proizvodnja kakaa, čokolade i slastičarskih proizvoda

Proizvodnja kakaa, čokolade i slastičarskih proizvoda

[10.82] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.840] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti