Prerada čaja i kafe

Prerada čaja i kafe

[10.83] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.860] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti