Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

[10.89] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.130, 15.620, 15.810, 15.890] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti