Proizvodnja pripremljene stočne hrane

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

[10.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.710] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti