Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

[11.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.910, 15.920, 51.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti