Proizvodnja vina od grožđa

Proizvodnja vina od grožđa

[11.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[01.131, 15.930, 51.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti