Dovršavanje tekstila

Dovršavanje tekstila

[13.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.300, 52.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti