Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

[13.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.401, 17.402] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti