Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

[13.93] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.510] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti