Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

[13.94] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti