Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.

[13.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.541, 17.542, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti