Proizvodnja kožne odjeće

Proizvodnja kožne odjeće

[14.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti