Proizvodnja radne odjeće

Proizvodnja radne odjeće

[14.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti