Proizvodnja veša

Proizvodnja veša

[14.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti