Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

[14.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.710, 18.241, 18.242] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti