Proizvodnja proizvoda od krzna

Proizvodnja proizvoda od krzna

[14.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti