Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće

Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće

[14.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti