Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

[15.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[18.300, 19.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti