Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i kaišarskih proizvoda

Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i kaišarskih proizvoda

[15.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.200, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti