Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

[16.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti