Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

Piljenje  i  blanjanje  drva  (proizvodnja  rezane  građe); impregnacija drveta

[16.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[02.012, 20.101] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti