Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

[16.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.102] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti