Proizvodnja sastavljenog parketa

Proizvodnja sastavljenog parketa

[16.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti