Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

[16.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti