Proizvodnja ambalaže od drva

Proizvodnja ambalaže od drva

[16.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[20.400] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti