Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

[16.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[19.301, 19.302, 20.510, 20.521, 20.522, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti