Proizvodnja proizvoda za domaćinstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira

Proizvodnja proizvoda za domaćinstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira

[17.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[17.542, 21.220, ] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti