Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira

 Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira

[17.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.230, 22.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti