Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

[17.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[21.250, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti