Štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem

Štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem

[18.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti