Knjigoveške i srodne usluge

Knjigoveške i srodne usluge

[18.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[22.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti