Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

[20.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[15.920, 24.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti